x
Guldmyran.se uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we assume that you consent to this. Read more. I Understand
x
Guldmyran.se uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we assume that you consent to this. More info. I Understand

GULDMYRAN 2020

GULDMYRAN 2020

PLATS

Cirkus, Stockholm

DATUM
2020-02-05

TID
Från 16:00

Inbjudan är personlig och gäller för en person
För att komma till anmälningsformuläret ange din e-post nedan

Vänligen fyll i mailadress

GULDMYRANS NOMINERINGSKRITERIER
Guldmyran delas ut till partners som säljer och levererar HP:s och HPE:s innovation i linje med våra respektive strategier.

Även om kategorierna har en tydlig inriktning kommer valet av vinnare alltid bygga på en vägd bedömning. I kategorin "Growth" väger till exempel självklart en ren försäljningsökning tungt, men står våra produkter dessutom för en växande andel av partnerns totala omsättning blir valet ännu enklare. Faktor som samarbetsförmåga, effektivitet och kreativitet har stor betydelse. Vi premierar hellre en partner som driver på och aktivt utvecklar sin affär än en oengagerad partner med stora volymer.

Planering och framförhållning är också viktigt, liksom förmågan att tydligt kommunicera affärsplaner och försäljningsmål. Vi premierar partners som tar ansvar för affären från start till mål och driver digital transformation så att HP:s och HPE:s innovationer kan skapa värde för människor och organisationer.

KATEGORIER HPE:

Strategic Deal

-

-

-

-

Innovation

-

-

-

-

Intelligent Edge

-

-

-

-

Growth

IT-Total
Infront IT Partner
Gibon
Britt

As a Service

Bahnhof
Advania
Iver
Tieto

Partner of the Year

-

-

-

-

KATEGORIER HP:

Strategic Deal

-

-

-

-

Keep Reinventing

-

-

-

-

Personal Systems

Atea
Advania
Visolit
Xllnc

Growth

Advania
Visolit
Xllnc
Gibon

Print Solutions

-

-

-

-

Partner of the Year

-

-

-

-